Het beste water is een zuiver water, gezond en vitaal.

Het beste water is een zuiver, gezond en vitaal water. In de natuur heeft het water een hoge vitaliteit dankzij o.a. haar tocht door de aarde, waarbij ze gedurende honderden jaren kracht op deed om weer als bron te ontspringen. De zuiverheid van water wordt in de natuur bepaald door de ondergrond. Indien een oeroude bron ontspringt in een regio met veel graniet of kristal in de bodem, dan zal het water weinig opgeloste stoffen bevatten. Komt het uit een omgeving met een eerder kalkrijke bodem, dan zal het veel “droogrest” bevatten; d.i. het totaal gehalte aan opgeloste stoffen in mg/l. 

Een “vol” water brengt meer inhoudsstoffen mee dan het kan zuiveren en zal ons eerder belasten. 

meer info over water in onze volgende blog artikels.

snowflake.jpg
Christine Moens